Найрлага

Amino acids

Амин хүчлүүдийг арьс арчилгаанд дангаар нь чийгшүүлэх, уян хатан болгох зорилгоор ашигладаг. Эсвэл хэд хэдэн амин хүчлүүдийг холбож пептид болгон ашигладаг. (Peptide) тайлбар харна уу.