ЕРӨНХИЙ ЗААЛТ

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

Компанийн нэр, лого болон компанийн зүгээс бэлтгэсэн мэдээлэл, загварыг хуулбарлах болон зөвшөөрөлгүй ашиглахыг хориглоно.
НЭГ. Хэрэглэгчийн эрх, үүрэг:
 • Хэрэглэгч сонголтоо чөлөөтэй хийх эрхтэй.
 • Хэрэглэгч зөвлөгөө авах эрхтэй.
 • Хэрэглэгч үйлчилгээний талаар санал, сэтгэгдлээ хэлэх эрхтэй.
 • Хэрэглэгч өөрийн мэдээлэл (хүргэлтийн хаяг, утасны дугаар)-ээ үнэн зөв оруулах үүрэгтэй. Буруу мэдээллээс үүдсэн аливаа асуудлыг хэрэглэгч бүрэн хариуцна.
 • Хэрэглэгч компани болон бүтээгдэхүүний талаар худал, үндэслэлгүй мэдээлэл түгээсэн тохиолдолд хуулийн дагуу хариуцлага хүлээх үүрэгтэй.
ХОЁР. Компанийн эрх, үүрэг:
 • Компани албан ёсны эх үүсвэрээс баталгаатай гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг хүргэх үүрэгтэй.
 • Компани бүтээгдэхүүний тайлбар мэдээллийг үнэн, зөв хүргэх үүрэгтэй.
 • Компани хэрэглэгчийн нууцлалыг чандлан хадгалах үүрэгтэй.
 • Компани хэрэглэгчийн санал, гомдлыг түргэн хугацаанд шийдвэрлэх үүрэгтэй.
 • Компанийн зүгээс шалтгаалаагүй асуудалд хариуцлага хүлээхгүй байх эрхтэй.
ГУРАВ. Төлбөр:
 • Төлбөр 100% төлөгдсөнөөр захиалга баталгаажна.
 • Төлбөр захиалга өгсөн өдрийн маргааш өглөө 9:00-с өмнө төлөгдсөн байх хэрэгтэй.
 • Төлбөр төлөх явцад банкны болон сүлжээний гэмтлээс болж төлбөр шилжигдээгүй асуудалд компани хариуцлага хүлээхгүй.
ДӨРӨВ. Хүргэлт:
 • Хүргэлтийг худалдан авалт хийгдсэнээс хойш 72 цагийн дотор хүргэгдэнэ.
 • Хэрэглэгч утсаа авахгүй тохиолдолд, мөн хаяг буруу байх, эсвэл хаяг дээрээ байхгүй тохиолдолд хүргэлтийн мөнгө дахин төлөөд дараа өдөр хүргүүлэх боломжтой, эсвэл дэлгүүр дээр ирж бараагаа авах боломжтой.
 • Хэрэглэгчийн хүсэлтээр бүтээгдэхүүнийг орон нутагруу хүргүүлэх бол Монгол шуудангаар дамжуулан хүргүүлэх боломжтой.
 • 100,000₮- с дээш худалдан авалтад хүргэлт үнэгүй.
 • 100,000₮- с доош худалдан авалтад хүргэлтийн үнэ 5,000₮
 • Хүргэлтийг барааны жин, овор хэмжээнээс үл харгалзан хүргэнэ.
 • Хямдрал урамшуулалтай болон баярын үед ачаалал ихэсвэл хүргэлтийг гурван хоногт багтаан хүргэнэ.
ТАВ. Цуцлах:
 • Cloudnine.mn онлайн дэлгүүрээс худалдан авсан бүтээгдэхүүнийг хүргэлт гарахаас өмнө цуцлах тохиолдолд Онлайн худалдааны мэргэжилтэнтэй холбогдож цуцална.
 • Бүтээгдэхүүнийг хүргэлтийн багт шилжүүлсэн тохиолдолд худалдан авалтыг цуцлах боломжгүй.
ЗУРГАА. Буцаах:
 • Худалдан авсан бүтээгдэхүүн задраагүй (баглаа боодол нь муухай болоогүй) тохиолдолд худалдан авсан өдрөөс хойш 72 цагийн хугацаанд буцаах боломжтой (буцаалтад гарах нэмэлт хүргэлтийн зардлыг хэрэглэгч бүрэн хариуцна эсвэл дэлгүүр дээр ирж, буцаалт хийх боломжтой).
ДОЛОО. Хямдрал урамшуулал:
 • Хямдралтай үед купон код үйлчлэхгүй.
 • 10%-аас дээш хямдралтай үед үнийн дүнгээс үл хамааран хүргэлтийн үнэ нэмэгдэнэ.