Ерөнхий заалт:

 • Компанийн нэр, лого болон компанийн зүгээс бэлтгэсэн мэдээлэл, загварыг хуулбарлах болон зөвшөөрөлгүй ашиглахыг хориглоно.

НЭГ. Хэрэглэгчийн эрх, үүрэг:

 • Хэрэглэгч сонголтоо чөлөөтэй хийх эрхтэй.
 • Хэрэглэгч зөвлөгөө авах эрхтэй.
 • Хэрэглэгч үйлчилгээний талаар санал, сэтгэгдлээ хэлэх эрхтэй.
 • Хэрэглэгч өөрийн мэдээлэл (хүргэлтийн хаяг, утасны дугаар)-ээ үнэн зөв оруулах үүрэгтэй. Буруу мэдээллээс үүдсэн аливаа асуудлыг хэрэглэгч бүрэн хариуцна.
 • Хэрэглэгч компани болон бүтээгдэхүүний талаар худал, үндэслэлгүй мэдээлэл түгээсэн тохиолдолд хуулийн дагуу хариуцлага хүлээх үүрэгтэй.

ХОЁР. Компанийн эрх, үүрэг:

 • Компани албан ёсны эх үүсвэрээс баталгаатай гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг хүргэх үүрэгтэй.
 • Компани бүтээгдэхүүний тайлбар мэдээллийг үнэн, зөв хүргэх үүрэгтэй.
 • Компани хэрэглэгчийн нууцлалыг чандлан хадгалах үүрэгтэй.
 • Компани хэрэглэгчийн санал, гомдлыг түргэн хугацаанд шийдвэрлэх үүрэгтэй.
 • Компанийн зүгээс шалтгаалаагүй асуудалд хариуцлага хүлээхгүй байх эрхтэй.

ГУРАВ. Төлбөр:

 • Төлбөр 100% төлөгдсөнөөр захиалга баталгаажна.
 • Төлбөр захиалга өгсний дараагийн өдрийн өглөө 9:00-с өмнө төлөгдсөн байх хэрэгтэй.
 • Төлбөр төлөх явцад банкны болон сүлжээний гэмтлээс болж төлбөр шилжигдээгүй асуудалд компани хариуцлага хүлээхгүй.

ДӨРӨВ. Хүргэлт:

 • Хүргэлтийг худалдан авалт хийгдсэний дараагийн өдөр бүртгүүлсэн хаягт хүргэнэ.
 • Хэрэглэгч утсаа авахгүй тохиолдолд, мөн хаяг буруу байх, эсвэл хаяг дээрээ байхгүй тохиолдолд хүргэлтийн мөнгө дахин төлөөд дараа өдөр хүргүүлэх боломжтой, эсвэл дэлгүүр дээр ирж бараагаа авах боломжтой.
 • Хэрэглэгчийн хүсэлтээр бүтээгдэхүүнийг хөдөө орон нутгийн унаанд тавьж өгнө.
 • 70,000₮- с дээш худалдан авалтад хүргэлт үнэгүй (А бүс).
 • 70,000₮- с доош худалдан авалтад хүргэлтийн үнэ 3,000₮~ 5,000₮ (А ~С бүс).
 • Хүргэлтийг барааны жин, овор хэмжээнээс үл харгалзан ижил цагт хүргэнэ.
 • Хямдрал урамшуулалтай болон баярын үед ачаалал ихэсвэл хүргэлтийг гурван хоногт багтаан хүргэнэ.

ТАВ. Цуцлах:

 • CloudNine.mn онлайн дэлгүүрээс худалдан авсан бүтээгдэхүүнийг хүргэлт гарахаас өмнө цуцлах тохиолдолд Онлайн худалдааны мэргэжилтэнтэй холбогдож цуцална.
 • Бүтээгдэхүүнийг хүргэлтийн багт шилжүүлсэн тохиолдолд худалдан авалтыг цуцлах боломжгүй.

ЗУРГАА. Буцаах:

 • Худалдан авсан бүтээгдэхүүн задраагүй (баглаа боодол нь муухай болоогүй) тохиолдолд худалдан авсан өдрөөс хойш 2 хоногийн хугацаанд буцаах боломжтой (буцаалтад гарах нэмэлт хүргэлтийн зардлыг хэрэглэгч бүрэн хариуцна эсвэл дэлгүүр дээр ирж, буцаалт хийх боломжтой).

ДОЛОО. Хямдрал урамшуулал:

 • Хямдралтай үед урамшууллын код үйлчлэхгүй.
 • 10%-аас дээш хямдралтай үед үнийн дүнгээс үл хамааран хүргэлтийн үнэ нэмэгдэнэ.