Найрлага

Barrier

Эпидермисийн хамгийн гадна талын давхаргуудыг хамтгатган ингэж нэрлэдэг бөгөөд гүний чийгийг хадгалах, арьсыг бактери болон орчны бохирдлоос хамгаалах зэрэг нэн чухал үүргүүдийг гүйцэтгэдэг арьсны “дархлаа” юм. Шүлтлэг цэвэрлэгээ, гуужуулалт ихэдсэн үед болон орчны нөлөөллөөр барьер гэмтдэг. Барьер гэмтсэн үед арьс бактерийн нөлөөнд өртөмтгий болох бөгөөд батга, ихэсэх, улайх, тослог мөртлөө чийггүй байх, амархан эмзэгших зэрэг шинж тэмдгүүд илэрнэ.