Найрлага

Ceramides

Серамидийг арьсны “цемент” эсвэл “хөрс” гэж ойлгож болно. Серамид нь барьерыг бэхжүүлж, чийг алдалтаас сэргийлдэг. Бидний арьс байгалиасаа серамидийг үйлдвэрлэдэг боловч нас ахихийн хэрээр үйлдвэржилт багасдаг. Барьерийн гэмтэлтэй үед серамидийн найрлагатай бүтээгдхэүүн хэрэглэснээр арьсны өөрийгөө бактериас хамгаалах, чийгээ хадгалах дархлаа сайжирна.