Найрлага

Enzymes

Энзимийг ихэвчлэн Папаяа, Ханборгоцой жимс, Хулуунаас гарган авдаг бөгөөд арьсны гадаргуу дээрх үхэжсэн эсийг зөөлнөөр гуужуулж, толийлгодог найрлага юм.