Найрлага

NMF

Байгалийн чийгшүүлэгч хүчин зүйлс буюу Natural moisturizing factors (NMF) нь хүн бүрийн арьсанд байдаг онцгой байгалийн чийгшүүлэх нэгдэл юм. Чийг удаан хадгалах (чийг түгжих), арьсны гадаргуу давхарга чийгтэй байхад туслах, арьсны хамгаалах хана ( skin barrier) хэвийн үйл ажиллагаатай байж арьсыг гаднаас хамгаалахад туслах, арьсны уян хатан чанарыг нэмэгдүүлэх үйлчилгээтэй.