Найрлага

pH factor

pH нь орц, бүтээгдэхүүн, арьсны хүчиллэг эсвэл шүлтлэг байдлын түвшинг хэлнэ. Бидний арьсны байгалийн pH түвшин 4.4-5.6 хооронд хэлбэлздэг. Хөөсөн цэвэрлэгч бүтээгдэхүүнүүдийн зарим нь хэт шүлтлэг буюу 7-9 хооронд байдгаас арьсны орчин эвдэгдэж, чийг тослогийн тэнцвэр алдагдаж, барвер гэмтэж, өөрийгөө нянгаас хамгаалах дархлаа сулардаг. Энэ нь батгашилт, эмзэгшилт, хуурайшилтын үндэс болдог. Нүүрээ угаасны дараа арьс “squeaky” цэвэрхэн болсон мэт мэрэмж төрж байвал энэ нь арьсны хүчиллэг орчин эвдэгдсэнийг хэлнэ. Тиймээс ялангуяа арьс цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүн авахдаа pH-ийн түвшинг нь анхаарч байгаарай. Түүнчлэн, sodium laureth sulfate агуулсан цэвэрлэгч бүтээгдэхүүнээс татгалзаарай.