Найрлага

Purge

Retinol, AHA, BHA, Vitamin C зэрэг идэвхитэй найрлага хэрэглэж эхэлсний дөнгөж дараахан эсийн шинэчлэл явагдсаны улмаас арьсны гүнд нуугдаж байсан бохирдол, тослог гадаргуу луу түрэгдэн гарч ирэх үйл явцыг “purge” гэж нэрлэдэг. Өөрөөр хэлбэл, энэ нь арьсны өөрийгөө цэвэршүүлэх үйл явц юм. Идэвхтэй найрлагаа үргэлжлүүлэн тууштай хэрэглэвэл purge-ийн үйл явцад үүссэн батга ихэвчлэн түргэн хугацаанд арилдаг. Гэхдээ идэвхтэй найрлага агуулаагүй бүтээгдэхүүнээс үүдэж үүссэн батга нь purge биш, харин нүх бөглөрснөөс эсвэл харшилснаас болсон байх магадлалтай.