Найрлага

Matrixyl 3000

Коллагений үйлдвэржилитийг нэмэгдүүлж, хялгасан үрчлээг багасгадаг нь нотлогдсон хэд хэдэн пептидийн комплекс.