Найрлага

Mineral oil

Өнгөгүй үнэргүй энэ тос нь чийгшүүлэгч тос болон тосон цэвэрлэгчийн найрлаганд ордог. Нүх сүв бөглөх шинжтэй учраас арьс арчилгаанд ерөнхийдөө зайлсхийдэг болсон найрлага.