Mongdies_Cleansing water

MONGDIES

Mongdies бренд нь дан ганц хүүхдийн хэрэглээнд бус гэр бүлийн бүхий л гишүүд хэрэглэх боломжтой,аюулгүй, найдвартай бүтээгдэхүүнүүдийг санал болгохыг эрхэм зорилгоо болгон ажилладаг.

Among(хүрээлэн буй)+dies(он жил)=mongdies он жил улиран одох бүрт хайртай дотны хүмүүстэйгээ үргэлж хамт байхыг бэлгэдэн өгсөн нэр юм.

MONGDIES

01

Аюулгүй- EWG 1-2 ангиллын буюу хамгийн аюулгүй орц найрлагуудыг ашиглан бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэдэг.

02

Судалгаа, шинжилгээ дээр үндэслэгдсэн – бүтээгдэхүүн бүрийн үнэ цэн, аюулгүй байдал зэрэгт анхааран үргэлж судалгаа, шинжилгээний үр дүнд бүтэээгдэхүүнээ үйлдвэрлэдэг.

03

Таны итгэлтэй хэрэглэх бүтээгдэхүүн- EWG баталгаатай орц найрлаган дээр үндэслэн танд болон таны гэр бүлд итгэлтэйгээр хэрэглэх бүтээгдэхүүнүүдийг санал болгодог.