Найрлага

Alcohol

Олон янзын хэлбэртэй, зарим нь сайн, зарим нь муу байдаг органик нэгдлүүдийн бүлэг. Ethanol, ethyl alcohol, denatured alcohol, methanol, isopropyl alcohol, SD alcohol, benzyl alcohol нэртэй алкохолууд нь хуурайшуулах, эмзэгшүүлэх, арьсны барьерийг гэмтээх, тосны ялгаруулалтыг нэмэглдүүлэх магадлалтай.